Where to find us?

            Reference

Společnost ELEKTRO KSK, spol. s r.o. patří mezi středně velké ryze tuzemské firmy, zaměstnávající převážně vlastní kmenové pracovníky celé řady profesí, kteří mají dlouhodobé a široké odborné a profesní zkušenosti při úspěšné realizaci celé řady zakázek v oblasti podnikatelské činnosti firmy.

Společnost si dosavadní činností vybudovala u svých odběratelů a obchodních partnerů velmi vysoký kredit, uvedenou skutečnost dokládá jak spolupráce s renomovaným výrobcem komponentů pro elektrotechnický průmysl firmou AVX Kyocera, tak velký počet realizovaných elektro projektů včetně zakázek pro obce a města (např. výstavba závodu AVX Kyocera Lanškroun, montážní práce pro Schott Lanškroun, rekonstrukce ZŠ Dobrovského Lanškroun, elektroinstalace pro SIEMENS Mohelnice a rekonstrukce objektu pro Honeywell Praha, Obchodní dům Trávník Česká Třebová, elektroinstalace Kulturní dům Lanškroun ) získaných v rámci náročných výběrových řízení a nezřídka financovaných ze státního rozpočtu či zdrojů EU.

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyzing traffic. If you do not accept this fact, please, do not use this website.