Reference

Společnost ELEKTRO KSK, spol. s r.o. patří mezi středně velké ryze tuzemské firmy, zaměstnávající převážně vlastní kmenové pracovníky celé řady profesí, kteří mají dlouhodobé a široké odborné a profesní zkušenosti při úspěšné realizaci celé řady zakázek v oblasti podnikatelské činnosti firmy.

Společnost si dosavadní činností vybudovala u svých odběratelů a obchodních partnerů velmi vysoký kredit, uvedenou skutečnost dokládá jak spolupráce s renomovaným výrobcem komponentů pro elektrotechnický průmysl firmou AVX Kyocera, tak velký počet realizovaných elektro projektů včetně zakázek pro obce a města (např. výstavba závodu AVX Kyocera Lanškroun, montážní práce pro Schott Lanškroun, rekonstrukce ZŠ Dobrovského Lanškroun, elektroinstalace pro SIEMENS Mohelnice a rekonstrukce objektu pro Honeywell Praha, Obchodní dům Trávník Česká Třebová, elektroinstalace Kulturní dům Lanškroun ) získaných v rámci náročných výběrových řízení a nezřídka financovaných ze státního rozpočtu či zdrojů EU.