Revize hromosvodů

Hromosvod je velmi důležitá, byť často opomíjená, součást téměř každého objektu. Odvádí elektrický náboj blesku pomocí vodičů do země.

Hromosvod se instaluje na:

    • budovy, kde může bleskohrozit životy lidí nebo zničit majetek

    • vysoké budovy, stožáry

    • tovární komíny a věže

    • rozlehlé budovy a halové objekty (nemocnice, školy, kasárny…)

    • speciální hromosvod mají objekty, které skladují výbušný nebo hořlavý materiál. Ty musí být chráněny mnohonásobně víc.

Hromosvod nemusí být instalován pouze na některých objektech, které leží v ochranném pásmu jiného hromosvodu. Předpisy pro instalaci hromosvodu udává ČSN 34 1390. Každý hromosvod musí být instalován v souladu s výše uvedenou normou a ihned po  instalaci musí být provedena výchozí revize.

Při výchozí revizi je porovnáváno fyzické provedení hromosvodu s  jednotlivými ustanoveními normy ČSN 34 1390 a je prováděno měření zemního odporu. Po provedení výchozí revize musí být prováděna pravidelná revize po  každých pěti letech, dále pak revize mimořádná vždy po úderu blesku do hromosvodného zařízení.


Objednávky:

Máte-li zájem o provedení jakékoliv revize hromosvodů, kontaktujte nás na telefonu 773 540 066 nebo pomocí e-mailu petr.mikeska@elektro-ksk.cz .Zeptáme se Vás na několik informací a vyhotovíme Vám cenovou nabídku.


Zpět na Služby