Revize elektroinstalací

                    

Silnoproudé rozvody elektroinstalace jsou vyhrazeným elektrickým zařízením, které musí být před uvedením do provozu podrobeno výchozí revizi. Na provozovaném zařízení musí být prováděny pravidelné revize v intervalech, který udává ČSN 33 1500. Při revizích je kontrolován technický stav zařízení, a to především s ohledem na bezpečnost. Prováděno je také měření přechodových odporů, impedance smyček, izolačních odporů a dalších hodnot, nutných pro provedení revize.


Ceník:          

Na každou zakázku provedeme individuální zpracování ceny. Pro stanovení ceny pravidelných revizí obytných domů potřebujeme znát počet elektrifikovaných bytů a nebytových prostor, dále počet podlaží objektu a přibližné datum instalace stávajícího elektrického zařízení. V ostatních případech místo revize navštívíme a po prohlídce zhotovíme cenovou nabídku.


Objednávky:

Máte-li zájem o provedení jakékoliv revize elektroinstalace, kontaktujte nás na telefonu 773 540 066 nebo pomocí e-mailu petr.mikeska@elektro-ksk.cz . Zeptáme se Vás na několik informací o elektroinstalaci, která bude předmětem revize a vyhotovíme Vám cenovou nabídku.